Земельные отношения

Консультанты

Мартинюк О.А.

Заступник Директора Департаменту приватного права. Екс-керівник підрозділу Держгеокадастру. Експерт проекту Світового банку Doing Business 2015 з питань реєстрації прав власності та ДЗК. Експерт-тренер курсу для суддів Національної школи суддів

Кобилянський В.А.

Адвокат, один з найкращих фахівців - практиків України в галузі земельних правовідносин, один з авторів Земельного кодексу

Штукатурова  А. І.

Старший юрист МЮФ Dentons ( входить до списку 50 провідних міжнародних юрфірм світу та ТОР-3 кращих юрфірм України в сфері земельного права)

Ручко О. М. 
Адвокат, радник МЮФ «ALEXANDROV&PARTNERS». Юридична компанія №1 для агробізнесу

Близнюк П.М.
Експерт в сфері землеустрою та земельного права ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Екс-заступник керівника обласного Держземагенства

Гривнак К.Б. 

Державний радник податкової служби ІІІ рангу, екс-керівник підрозділу ДФСУ


Кальніченко А. Г.
Експерт, екс-керівник юридичного Департаменту Держгеокадастру, заступник гол. редактора   журналу «Землевпорядний вісник», один з найкращих спеціалістів в галузі земельного права.

          


Нові зміни в земельному законодавстві України.

· Децентралізації у сфері земельних відносин. З 1 лютого 2018 року передача землі поза межами населених пунктів об’єднаним громадам у власність. Розподіл повноважень щодо розпорядження, встановлення плати та контролю. Наслідки порушення. Втручання та компетенція прокурора.

·  Вдосконалення механізму управління в сфері розпорядження, використання та охорони земель державної та комунальної власності. Контроль. Нові обмеження.

·   Зміни в системі держреєстрації майнових прав. Запровадження механізму автоматичного обміну даними між реєстром речових прав і Держгеокадастром що унеможливлює реєстрацію подвійних договорів оренди.

·       Антирейдерські новації в земельній сфері.

·       Переоформлення землі – коли переходить право на землю під забудовою (оренда, власність).

·       Орендні відносини:  зміни є, були і будуть.

·       Вдосконалення механізмів с/г користування та власності.

·       Плата за землю в: нові зміни.

·       Електронні земельні торги.

                                                                                              Набуття прав на землю.

·      Право власності на землю. Оренда. Постійне користування.

·      Сервітут: земельний та особистий. Порядок встановлення(в т.ч. в судовому порядку), дія, припинення (локальна практика).

·      Емфітевзис. Особливості договору емфітевзису для с/г потреб. Особливості визначення виплат в договорі емфітевзису та їх вплив на обов'язкові земельні платежі (локальна практика).

·      Суперфіцій. Підстави виникнення, припинення.Правові наслідки припинення суперфіцію щодо подальшої долі зведених споруд.

·      Припинення прав на земельні ділянки. Локальна практика.

Оренда (суборенда) землі: особливості для земель різного цільового призначення,

в т.ч. державних підприємств. Управління орендованими землями.

·       Оренда землі: можливості, заборони, обмеження. Наслідки перевищення орендних обмежень, встановлених ПКУ.

·       Визначення предмету оренди: технічні та юридичні аспекти.

·       Перехід права оренди при переході права власності при будівництві. Яким чином це реалізується на практиці.

·       Реалізація переважного права оренди.

· Право продажу оренди земель с/г призначення і його реалізація на практиці. Обмеження. Моделі, які можна використовувати.

·       Оренда зем. ділянок держпідприємств. Проблемні питання.

·       Узгодження меж земельних ділянок.

·  Оренда паїв та невитребуваних паїв. Процедура передачі або хто може розпоряджатися такими землями. Обов’язкові умови договору реєстрації.

·       Подвійна реєстрація права оренди: що робити до та після.

·       Складні питання оренди: лісосмуги, польові дороги..

 Договір оренди землі. Вимоги до договорів оренди, ризики невідповідності та шляхи захисту.

     Як уникнути дострокового припинення договору оренди. Укладення, особливості держреєстрації. Що потрібно передбачити в договорі щоб уникнути спорів. Розрахунок строку дії. Як обійти мінімальний строк оренди для с/г земель. Управління договірними відносинами на підприємстві: різні строки, реєстрація, продовження. Типовий договір оренди. Встановлення та порядок зміни орендної плати за землю в т.ч. в односторонньому порядку. Невід’ємні додатки: потрібні чи ні. Внесення змін; Заміна сторони договору. Як уникнути дострокового припинення. Реалізація права на поновлення договору оренди. Розірвання договору оренди, в т.ч. в односторонньому порядку. Надання земельних ділянок у спіль-ну оренду. Зміна власника орендованих земельних ділянок та вплив цього факту на договір оренди землі та його реєстрацію.

Альтернатива договорам оренди при роботі з землею, в т.ч. в залежності  від галузевих особливостей. Локальна практика.

     Типовий договір сервітуту (локальна практика): чому потрібно використовувати два Кодекси, маневри та можливості сервітуту. Як не втратити суперфіцій, доказова база. Типовий договір емфітевзису: його можливості для структурування угод з «агрогравцми». Інвестиційні договори. Договір спільної діяльності. Договір спільної обробки. Попередні договори оренди землі, при необхідності отримати зем. ділянку через аукціон. Договір компенсації за користування зем. ділянкою - коли їм користуватись, можливості уникнути відповідальності: Варіанти договірних конструкцій.

Державний земельний кадастр: функціонування, порядок ведення.

Реєстрація ділянок та обмежень в ДЗК.

·      Перспективи. Передача функцій ДЗК до інших органів. Інтег-рація з Держреєстром прав, інформаційними системами та ін.

·      Доступ до ДЗК. Витяги з ДЗК, довідки, внесення даних в нормативну грошову оцінку. Публічна кадастрова карта.

·      Формування земельної ділянки – оновлені процедури відповідно до змін в законодавстві щодо землеустрою.

·    Реєстрація земельної ділянки. Внесення відомостей до ДЗК в т.ч. реєстрація нової земельної ділянки; відновлення та встано-влення меж ділянок в натурі; поділ, об`єднання, виділ ділянок; частин та часток. «Накладки» земельних ділянок в ДЗК.

·      Реєстрація обмежень на використання земельної ділянки.

·      Виправлення помилок у відомостях ДЗК.

Державна реєстрація прав на землю. Нові зміни.

·   Запровадження механізму автоматичного обміну даними між реєстром прав та Держгеокадастром. Зміни в процедурах реєстрації прав.

·       Які права визнаються дійсними.

·       Особливості держреєстрації прав через сільські, селищні, міські ради та райдержадміністрації.

·       Пакет документів для реєстрації прав.

·       Особливості реєстрації прав на земельну ділянку державної та комунальної власності.

·   Право власності на землю: реєстрація та оформлення(на підставі договору, на підставі свідотства про спадщину). Переоформлення прав при «відумерлій» спадщині.

·    Реєстрація права оренди та договору оренди: нового договору оренди землі; внесення відомостей про існуючий договір; як діяти, коли договори оренди земельних ділянок були оформле-ні у минулі періоди; нюанси реєстрації доповнень та змін, дог-оворів суборенди; оренди без кадастрових номерів; внесення відомостей про продовження (поновлення) договору оренди.

·       Подвійна реєстрація: що робити, як уникнути. Рекомендації.

·       Реєстрація договорів суперфіцію та емфітевзису.

·       Реєстрація прав на земельну ділянку в порядку спадкування.

·       Реєстрація прав у разі поділу, виділу, об’єднання.

·       Вимоги до держреєстрації невитребуваних паїв.

·   Реєстрація обмежень та обтяжень на земельну ділянку. Реєстр-ація заборони вчинення реєстраційних дій за заявою власника.

·       Проблеми реєстрації. Відсутність даних про ділянку, помилки.

Проведення земельних торгів (аукціонів): нові правила.

Встановлення та змна цільового призначення. Особливості по деяких категоріях земель.

Сільськогосподарсткі землі. Операції з земельними паями. Управління невитребуваними паями. Ризики дозволених операцій.

·     Набуття права власності на с/г землі: законні механізми.

·      Фермерські господарства нюанси правового статусу. Набір землі на фермера: порядок, строки, кількість земельних ділянок (скільки можна, обмеження в т.ч. в межах району, області, України). Оформлення та переоформлення земельних ділянок, наданих для ведення фермерського господарства.

·      Розпаювання земель КСП Алгоритм та процедура оформлення пайового майна. Як набути право власності на землю під будівлями та дворами колишнього КСП.

·      Операції з земельними паями. Невитребувані, нерозподілені, неоформлені. Управління невитребуваними паями. Що робити, якщо не давався дозвіл на паювання.  Особливості використання земельних паїв на меліорованих землях та багаторічних насадженнях.

·      «Відумерла спадщина». Управління землями померлих.

·      Обмін земельними ділянками. Ризики операцій міни.

·      Добровільна відмова від права власності.

·      Будівництво на с\г землях. Що можна будувати на с\г землях.

·      Використання с/г земель для інших цілей.

Землі спецпризначення. Особливості набуття прав на землі транспорту, зв'язку, енергетики, промисловості.

·       Використання земель спецпризначення.

·       Проблемні питання реєстрації прав на землі спецпризначення.

·       Встановлення сервітуту, право постійного користування.

·       Особливості будівництва на землях промисловості.

·  Відведення нових земельних ділянок, в т.ч. для промислових цілей. Відшкодування збитків власникам та землекористувачам та втрат с/г та л/г-виробництва.

·       Розміщення промислових об’єктів на землях с/г призначення.

·       Інвентаризація земель промислових підприємств.

·       Порядок відводу земель в межах прибережно-захисних смуг.

Плата за землю. Податок на землю та орендна плата

·       Компетенція сільських, селищних, міських рад щодо встановлення плати за землю.

·  Нормативно-грошова оцінка як база оподаткування. Правиль-ність застосування нормативної грошової оцінки при розрахунку розміру земельного податку. Чи можлива експертна оцінка. Як знизити завищену нормативно-грошову оцінку: можливі варіанти. Як використати помилки на користь підприємства.

·       Земельний податок: хто є платником. Застосування даних земельного кадастру при розрахунку податку.

·       Оподаткування с\г угідь та інших земель с\г призначення.

·      Оподаткування земель спецпризначення (транспорту, зв’язку, оборони, земель історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення), земель громадського призначення.

·       Земельний податок за земельні ділянки під орендованими приміщеннями, зокрема у багатоповерховій споруді.

·  Обчислення земельного податку за земельні ділянки під придбаними у власність об’єктами нерухомого майна, під будівлями, що перебувають у спільній власності.

·       Оподаткування земельних ділянок у разі переходу права власності на них.

Орендна плата. Встановлення, порядок та підстави зміни в т.ч. в односторонньому порядку. Особливості для земель державної та комунальної власності.

Нова судова практика вирішення земельних спорів.Вартість участі в семінарі з обідами становить 3 370 грн.

Підтвердіть Вашу участь оплатою і зареєструйтеся:

 (044) 451-84-17, (050) 303-47-47, (050) 444-85-06

ues_seminar@ukr.net, www.ues-seminar.kiev.uaВи отримаєте

  • індивідуальні консультації під час семінару;

  • ексклюзивний комплект матеріалів по темі семінару;

  • сертифікат про проходження семінару;
  • ділові знайомства;

  • обіди в ресторані, кава-брейки

Обученный и вдохновленный персонал — залог успеха фирмы

Нам доверяют свыше 3000 ведущих предприятий Украины,
Азербайджана, Беларуси, Грузии и России
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
Нибулон
ПрАО "МТС Украина"
ТК "Мегаполис Украина"
ПАО "Мотор Сич"
Остхем
ЕВРАЗ
АВК
OKKO
МТП "Южный"
ГП Антонов
Укрнафта
Приватбанк
ПУМБ
ООО «Нестле Украина»
ПАО «Алчевский коксохимический завод»
vetek
ТОВ "Данон Украина"
ООО "Метинвест Холдинг"
Запорожсталь
Фоззи Групп
Кнауф Гипс

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР