2


Нормативно-правова база, що регламентує діловодство та архівну справу в Україні. Перехід на електронний документообіг

Організація діловодства та архівного зберігання за оновленими Правилами, затвердженими Наказом Мінюсту № 2277/5.
Впровадження електронного документообігу. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 856-4 (із змінами). Закон України про «Про електронні довірчі послуги».
Впровадження електронного документообігу та організація роботи з документами в органах виконавчої влади.
Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи
з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (із змінами). Постанова КМУ від 17.01.2018 № 55 (із змінами).
Вимоги у сфері електронних довірчих послуг згідно Постанови КМУ від 07.11.2018 № 992. Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.


Електронний документообіг. Електронний архів. 
Організація електронного документообігу на підприємстві (в установі, організації)

Перехід на електронний обмін документами між державними органами з 1 жовтня 2019. Проблемні
та практичні питання. Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, згідно наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60.
Організація електронного документообігу та автоматизація всіх процесів життєвого циклу електронного документа: типові вимоги. Взаємодія електронного та паперового документообігу.
  Нові формати даних електронних документів (електронних підписів / печаток): нові можливості
та законодавчі ініціативи.
Організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронного документу.
•   Електронні документи. Які обов’язкові реквізити електронного документу.
•   Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця. Що таке оригінал електронного документу.
•   Чому електронні документи спочатку реєструються, а потім підписуються.
•   Надання юридичної сили електронному документу. ЯК здійснюється електронна ідентифікація: особливості підписання електронного документу із застосуванням КЕП або електронної печатки.
•  Застосування оцифрованих копій документів, у тому числі завірених електронними підписами / печатками.
•   Особливості складання електронних номенклатур справ.
• Особливості обігу електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.
•  Електронний архів як складова системи електронного документообігу. Як організувати зберігання електронних документів та архів електронних документів
•  Особливості впровадження електронного документообігу в юридичних особах різних форм власності.
Нормативно-правова база для створення системи електронного документообігу.
Документарний аудит. Практичні питання впровадження електронного документообігу з мінімальними витратами. Рекомендації щодо оптимізації фінансових бюджетів на впровадження електронного документообігу. Які операції можна та необхідно автоматизувати власними силами та в першу чергу,
що може почекати, без чого можна обійтись.
Виправлення помилок в електронних документах.


Організація роботи служби діловодства.

Організаційні документи, що регламентують роботу служби діловодства: порядок розробки та затвердження (Положення про службу діловодства. Посадові інструкції працівників. Кваліфікаційні вимоги до працівників служби діловодства).
Визначення нормативної чисельності працівників служби діловодства.


Підготовка і оформлення службових документів

Нормативні вимоги щодо складання та оформлення документів. Бланки документів. Склад реквізитів документів, вимоги до їх змісту та розташуванню.
Підписи з В.О. – нова норма. Печатки – нова норма. Чи повинне ваше підприємство застосовувати печатку.
Погодження, засвідчення, підписання управлінських документів, загальні вимоги до їх тексту.
Оформлення копій, витягів з документів.
Організаційно-розпорядчі документи, їх види, порядок підготовки та оформлення.
Складання окремих видів організаційних документів (правил, положень, інструкцій, тощо).
Підготовка та оформлення розпорядчих документів (постанов, рішень, наказів, розпоряджень, тощо).
Оформлення довідково – інформаційних документів (актів, довідок, доповідних записок, службових листів, тощо).
Особливості оформлення документів до засідань колегіальних органів. Особливості ведення протоколів, оформлення рішень, тощо.


Документообіг. Організація документообігу на підприємстві (в установі) з урахуванням специфіки діяльності. Моделювання маршрутів проходження та обробки інформації

Підготовка локальних нормативних актів підприємства (установи), що регулюють організацію роботи
з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).
Організація документообігу. Визначення його обсягу. Строки проходження документів.
Приймання та первинне опрацювання документів, їх попередній розгляд та розподіл.
Реєстрація документів. Реєстраційний індекс. Структура реєстраційного індексу.
Порядок роботи з внутрішніми документами.
Як організувати роботу з вихідними документами.
Організація роботи із зверненнями громадян. Вимоги до формування справ.


Контроль виконання документів. Організація та технологія контролю виконання документів

Мета контролю виконання документів, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні).
Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).


Конфіденційна інформація та комерційна таємниця: особливості роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю

Організація роботи комісії з питань роботи зі службовою інформацією. Надання грифу ДСК.
Оформлення зобов’язань нерозголошення службової інформації (комерційної таємниці).
Облік та реєстрація документів, що містять службову інформацію. Облік електронних носіїв інформації.
Оформлення та тиражування документів що містять службову інформацію. Вимоги щодо формування таких документів в справи.
Організація користуванням документами.
Перегляд документів з грифом ДСК з метою підтвердження наявності чи відсутності в них відомостей
що є службовою інформацією.
Організація роботи з конфіденційними документами. Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами.
Запобігання втрати та витоку документованої та конфіденційної інформації.

Експертиза цінності документів

Експертиза цінності документів, її принципи та критерії.
Порядок проведення експертиза цінності документів.
Визначення строків зберігання документів.
Експертна комісія. Організація роботи експертної комісії. Її функції та завдання


Зберігання документів у діловодстві. Номенклатура справ. Порядок розробки затвердження та введення в дію

Підготовка номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ. Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до складання, оформлення та погодження номенклатури справ.


Формування документів у справи та їх оперативне зберігання в структурних підрозділах

Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах. Вимоги щодо оформлення справ.
Підготовка справ для архівного зберігання.
Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню. Складання та оформлення описів справ структурних підрозділів, зведених описів справ, актів про вилучення для знищення.


Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився. Оформлення актів про знищення

Порядок передавання документів до архіву (архівного підрозділу) установи.


Архів підприємства. Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Зберігання документів в архіві (архівному підрозділі)

Організація роботи архіву (архівного підрозділу). Порядок розроблення та затвердження положення
про архів (архівний підрозділ). Визначення чисельності працівників архіву.
Вимоги до формування архівного фонду підприємства (установи) та обліку документів в архіві. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). Режим доступу та порядок користування документами архіву.
Забезпечення збереження архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та його обладнання. Дотримання основних режимів зберігання: температурно - вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного тощо.
Передавання документів на постійне зберігання до архівної установи.
Організація приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи. Обов’язки ліквідаційної комісії щодо передавання справ.


Вартість
 участі в семінарі становить 3800 грн

Підтвердіть Вашу участь оплатою і зареєструйтеся:

тел.:  044 451-84-17, (050) 444-85-06, (050) 303-47-47

office@ues.kiev.uabuh@ues.kiev.uаues@ues.kiev.uаВи отримаєте

  • індивідуальні консультації під час семінару;

  • ексклюзивний комплект матеріалів по темі семінару;

  • сертифікат про проходження семінару;
  • ділові знайомства;

  • знижку -70% на проживання в "Президент-готелі"

  • кава-брейк;

Обученный и вдохновленный персонал — залог успеха фирмы

Нам доверяют свыше 3000 ведущих предприятий Украины,
Азербайджана, Беларуси, Грузии и России
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
Нибулон
ПрАО "МТС Украина"
ТК "Мегаполис Украина"
ПАО "Мотор Сич"
Остхем
ЕВРАЗ
АВК
OKKO
МТП "Южный"
ГП Антонов
Укрнафта
Приватбанк
ПУМБ
ООО «Нестле Украина»
ПАО «Алчевский коксохимический завод»
vetek
ТОВ "Данон Украина"
ООО "Метинвест Холдинг"
Запорожсталь
Фоззи Групп
Кнауф Гипс

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР