Судова практика. Судовий процес: стратегії та тактики. Практика застосування судами нового процесуального законодавства (ГПК, ЦПК, КАС). Захід акредитовано НААУ ( 7 балів адвокатам)

Место проведения
Дата проведения
7.12.2018

Консультанты

Суддя Господарського суду м. Києва.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду (м. Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська область).

Суддя Авдіївського міського суду Донецької області, член Асоціації розвитку судового самоврядування України. 

Господарський процес за новими правилами. Стратегії та тактики.

Господарська юрисдикція. Як правильно визначити підсудність. Проблемні питання.

·        Законодавчі засоби боротьби із зміною підсудності.

·    Нові категорії справ господарської юрисдикції. В яких випадках (окрім корпоративних спорів) стороною може бути фізична особа?

·        В яку юрисдикцію йти по справам з акціями, частками.

·        Справи по інтелектуальній власності – на що звернути увагу.

·        Справи у спорах про відшкодування – специфічні моменти звернень.

·        Проблеми підсудності щодо спорів що виникають з договору перевезення. Що робити зі змішаними договорами?

·        Якщо в договорі визначено місце виконання? В який суд йти? Що каже новий ГПК. Судова практика. 

·        Професійне і відповідальне представництво та самопредставництво юридичної особи у судовому процесі.


Представництво та самопредставництво юридичної особи у судовому процесі. Позиція Великої палати Верховного Суду.

·    Представництво та самопредставництво. Хто може та не може бути представником юридичної особи у господарському процесі. Документи, що підтверджують повноваження представника.  Участь у справі через керівника або виконавчого органу. Чи може піти в суд в.о. керівника?

·         Коли участь адвокатів є обов’язковою. Адвокатські витрати. Що входить в адвокатські витрати та як визначити їх розмір. Співмірність. Наслідки неправильного визначення і доведення сума адвокатських витрат. 

·  Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді. Письмова заява, клопотання, заперечення. Вимоги до форми та змісту. Формулювання процесуальних документів. Строки подання.

·   Зміни в порядку виклику до суду. Коли суд визнає явку обов’язковою? Що робити, якщо невідомо місцезнаходження фізичної особи-відповідача. 

Нова практика оформлення судових рішень.

Процесуальні строки та їх застосування.

·       Підстави для відводів, які "працюють". Оновлені питання заміни судді. Чи може бути колегія в спрощеному і наказному праві.

Форми проваджень. Як не помилитись у виборі. Ризики та наслідки.

·        Наказне та спрощене позовне провадження: в яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.

·  Особливості призначення спрощеного провадження - що враховує суд. Чи можна перевести у спрощене провадження немайнові справи?

·        Як розглядаються справи у порядку спрощеного провадження. Перехід у загальне провадження. Чи є обов’язкове спрощене провадження?

·        Підстави залишення заяви без руху. Приклади. На що звернути увагу! Судова практика.

·        Повернення позовної заяви. Увагу на оформлення!! Помилки при підписанні позовної заяви як підстава для повернення. Вимоги суду. Судова практика.

·        Об’єднання та роз’єднання справ. Ми об’єднуємо, а судді роз’єднують ). Особливості щодо похідних вимог.

Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ. Встигнути вчинити всі дії до початку!!

·        Розгляд справ без виклику сторін (письмове провадження).

·     Процедура врегулювання спорів за участю судді. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати?  Продовження судового розгляду. Примирення на різних  стадіях.

·        Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права.

·        Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.

Доказування в господарських судах. Нові процесуальні можливості. Тактика доведення своїх вимог. Належність доказів. Судова практика.

·        Підготовка доказової бази: на що звернути увагу. Як правильно визначити предмет та підставу позову.

·   Використання процесуальних можливостей на стадії подання доказів. Які процесуальні заходи доцільно використати, перш ніж йти до суду. Позитивні та негативні моменти забезпечення доказів до їх подання. Обмеження у часі. Які є можливості і як їх використати щоб доопрацювати докази.

·        Витребовування доказів судом. Коли суд може самостійно витребовувати докази.

·  Обережно: застосування судом ч.2 ст.74 – доказування негативних фактів. В якому випадку суд може визначити факт встановленим без доказів. Як цьому запобігти. Судова практика.

·        На будь-яку вимогу – обов’язково контрвимогу! Судова практика.

·        Право на 10 запитань.

·  Електронні докази. Порядок надання та дослідження електронних доказів. Різниця між письмовим та електронним доказом. Ключові розбіжності з погляду суду. Договір уклали в електронній формі а потім роздрукували і принесли до суду: це письмовий чи електронний доказ? Чи є e-mail електронним доказом? В яких випадках.

·        Проведення експертизи на замовлення учасників справи. Що запитати у експерта. Особливості застосування ст. 74 ГПК в експертизі.

·        Показання свідків. Чи потрібні свідки у господарському процесі? Коли заява свідка не є належним доказом.

·        Письмові докази. Висновки експертів. Особливості застосування ст. 74  в експертизі.

·        Оцінка доказів судом. Належність доказів.

·   Звільнення від доказування. Факт визнання сторонами обставин. Відмова від визнання обставин. Проблемні моменти.

Забезпечувальні заходи. Забезпечення позову. Нюанси застосування. Ризики та наслідки зловживання.

 Дієві механізми запобігання зловживанню процесуаль-ними правами. Дії, що суперечать завданням судочинства та їх наслідки. Засоби протидії зловживанням.

Судові витрати. Їх співмірність. Яка повинна бути сума судових витрат, коли подавати , щоб не втратити права. Судова практика.

·        Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефектив-ний розподіл.

·        Попереднє визначення суми судових витрат.

·        Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.

·        Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.

·        Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.

·        Ставки. Повернення судового збору:«казначейські» нюанси.

Застосування процесуальних правил адміністративного судочинства.

·        Визначення публічно-правового спору.

·        Нові технології відслідковування судових процесів VERDICTUM. Система аналізу та контролю судових спорів.

·   Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів. Публічно-правовий спір. Адміністративний договір. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Пов’язані вимоги.

·        Нова редакція принципу з’ясування обставин.

·        Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.

·        Нова практика оформлення судових рішень

·   Докази та доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права. Докази, що не були покладені в основу оскаржуваного рішення. Залучення свідків. Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, в т.ч. електронному вигляді на веб-сайті, в Інтернеті (ст. 81 КАС).

·        Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.

·        Зразкова та типова справи - процесуальна новела КАСУ. Розгляд зразкових та типових справ.

·        Зустрічний позов в адміністративному процесі. Форма та зміст.

·        Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?

·        Спрощене позовне провадження: відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?

·        Судові витрати в адмінпроцесі.

·        Термінова адміністративна справа та порядок її розгляду.

·        Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.

·        Запобігання зловживанню процесуальними правами. Засоби реагування суду на такі дії.

·        Участь прокурора в адміністративному процесі.

·        Апеляційні та касаційні скарги: на що звернути увагу.

Новели цивіольного процесу.

·        Перехідного періоду не було.  Як працюють нові норми?  Перша судова практика.

·        Єдина  судова  інформаційно-телекомунікаційна  система, що це таке  та  які можливості нам дає.

·  Способи захисту порушеного права.  Чи може суд самостійно обрати ефективний спосіб захисту та які будуть наслідки?  Як  бути,  якщо  позивач  визначив  в своєму  позові  неефективний  спосіб судового  захисту?

·        Представництво.  Хто може бути представником?  Правнича допомога.  Документи, що підтверджують повноваження представника, чому це важливо?  Витрати на оплату послуг адвоката, з чого складається та як визначається, співмірність та дискреція суду щодо встановлення граничного розміру та зменшення.

·   Судові витрати, види, склад та розмір судових витрат, попередній розрахунок та їх ефективна компенсація.  Проблемні питання щодо судових витрат.  Відхід від пропорційності при розподілі судових витрат.

·    Пріоритет  статусів  і  юрисдикція.  Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.  Порушення правил суб’єктної юрисдикції: постанова Великої Палати Верховного Суду.

·        Форми цивільного судочинства: що змінилось?

·        Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.  Новели у наказному провадженні.  суд не може відмовити у скасуванні судового наказу.

·        Позовне провадження:  загальне та спрощене.  Чи можна переходити з одного виду до іншого, за яких умов та які наслідки?  Які справи є малозначними?  Що враховує суд при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження?  Особливості спрощеного позовного провадження.  Які справи розглядаються виключно в загальному позовному провадженні?

·        Умови  проведення  заочного розгляду справи.  Чи можливий заочний розгляд у спрощеному провадженні?           

·        Окреме провадження, яких воно зазнало змін.

·        Особливості інстанційної юрисдикції.

·      Передача справи до іншого суду, за яких умов це можливо, наслідки.  Яким чином позивач має довести, що ним не подано іншого позову до суду?

·        Оновлені питання заміни судді. Відводи, порядок заявлення та вирішення.

·        Права,  обов'язки  та відповідальність учасників  справи.

· Судові виклики: нова практика забезпечення явки до суду.  Як  повідомляти  учасників  справи, місце перебування  або  місцезнаходження  яких невідоме?  Як встановити, що неявка позивача перешкоджає розгляду справи?

·        Заходи процесуального примусу. Штраф – новий захід процесуального примусу.

·        Новела цивільного процесу – врегулювання спору за участю судді.  В яких випадках застосовується, в якій формі, які наслідки?

·  Нове про докази. Електронні докази – що це?  Особливості доказування за окремими категоріями справ по ЦПК.  Забезпечення доказів. 

·        Судові рішення, чи відбулись зміни?

·    Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень за новими правилами. Перегляд рішень за ново виявленими чи виключними обставинами.

Вартість участі в семінарі становить 2360 грн.

Підтвердіть Вашу участь оплатою і зареєструйтеся:

                  тел.:  044 451-84-17, моб. (050) 303-47-47, (050) 444-85-06

                 ues_seminar@ukr.net, offise@ues.kiev.uaВы получите

  лекції, консультації;

 відповіді на питання;

 сертифікат про проходження семінару;

 матеріали до семінару;

 ділові аксесуари;

 обіди;

кава-брейки.

Обученный и вдохновленный персонал — залог успеха фирмы

Нам доверяют свыше 3000 ведущих предприятий Украины,
Азербайджана, Беларуси, Грузии и России
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
Нибулон
ПрАО "МТС Украина"
ТК "Мегаполис Украина"
ПАО "Мотор Сич"
Остхем
ЕВРАЗ
АВК
OKKO
МТП "Южный"
ГП Антонов
Укрнафта
Приватбанк
ПУМБ
ООО «Нестле Украина»
ПАО «Алчевский коксохимический завод»
vetek
ТОВ "Данон Украина"
ООО "Метинвест Холдинг"
Запорожсталь
Фоззи Групп
Кнауф Гипс

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР