ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2018 р. Складання, розірвання, виконання господарських договорів. Нові процесуальні кодекси та їх вплив на укладення та виконання договорів. Судова практика.

Место проведения
Дата проведения
7-8.06.18

Спікери

Муравйов О. В.

Єксперт, екс-заступник Голови Вищої ради юстиції , екс-суддя Вищого адміністративного суду України та Вищого господарського суду України, Заслужений юрист України.

Теньков С.О.

Адвокат з 30 річним стажем, ведучий судової практики журналу «Вісник господарського судочинства» (офіційне видання ВГСУ), газети «Юридичний вісник України», доктор філософії в галузі права (США), Консультант International Police Association. Автор 5 книг-коментарів та понад 350 статей в провідних юр.виданнях України.

Васильченко Т.В.
Суддя Господарського суду м. Києва, канд.юр.наук.

Гришко С. В.

Партнер та керівник практики вирішення спорів МЮФ Redcliffe Partners. LL.M.


Грек Б.М.
Суддя Вищого господарського суду України (ВГСУ), засл.юрист України, к.ю.н. 

Богінич О. Л. 
Ст. наук..співр. інституту Держави і права ім. М.Корецького, канд.юр.наук. 


Актуальні зміни в договорному праві за новими кодексами. Господарські спори за новим ГПК.

·         Право суду відмовитись застосовувати норми чинного законодавства (включаючи ЦК І ГК) в судових спорах.

·         Нові джерела правового регулювання договірних відносин. Значення і вплив на рішення суду судових прецедентів.

·         Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність.

·         Нові ролі суддів господарських судів. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати? Суддя – арбітр ( ст. 14 ГПК). Забезпечення принципу змагальності. Відповідальність за «процесуальні» зловживання. Санкції. Нові види господарських проваджень. В яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.

·      Хто може бути представником юридичної особи в суді. Перевірка довіреностей в умовах скасування печаток, хто тепер має право видавати довіреність. Монополія адвокатів щодо представництва в господарських судах. Чи може бути адвокат в штаті підприємства?

·         Новий вид доказів у господарському судочинстві – допит свідків. Що це змінює у договірній практиці?

·   Збільшення суми стягнутого судом боргу в разі невиконання судового рішення (пеня, проценти). Хто має проводити остаточний розрахунок на момент фактичного стягнення?

·         Нові можливості щодо стягнення заборгованості за спрощеними процедурами розгляду нескладних справ.

·         Позасудові експертизи та їх можливості – новели ГПК.

·         Медіація - встановлення процедури досудового врегулювання спорів в самому договорі.

·         Новий механізм забезпечення доказів та позову.

Доказування в господарських спорах згідно нового ГПК. Коментар судді.

Нові види доказів. Які документи тепер необхідно подавати до суду в процесі доказування. Електронний  доказ. Подання, витребування та дослідження доказів. Етапи формування доказової бази. Формування нової доказової бази на етапі складання та укладання договорів з метою уникнення майбутніх проблем.

Укладення, зміна умов та розірвання господарських договорів.

·    Зміст договору. Практичне та юридичне значення змісту договору. Важливе в оформленні реквізитів договору (оформлення преамбули проблеми датування контракту, банківські реквізити).

·         Аналіз помилок при укладенні договорів та їх вплив на виконання. Новітні підходи. Судова практика.

·      Захист договору від фальсифікацій - технології протидії шахрайським діям контрагентів (необхідні застереження, особливості розміщення тексту, зшивання тощо.

·       Нечіткі формулювання умов договору. Новели судової практики. Використання для односторонньої зміни умов. Тлумачення договору через суд. Використання іноземної термінології, поіменовані та не поіменовані договори (що відсутні в Кодексах). Виконання рішень міжнародних судів

·        Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Нюанси укладання та наслідки недотримання. Вимоги до письмової форми. Використання факсимільного підпису. Чи потрібна нумерація договорів. Укладання договору через: е-mail, рахунок-фактуру, оформлення накладних, прийняття замовлення до виконання. Використання таких договорів в суді. Усна форма договору- позиція судів, типові помилки. Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки).

·         Електронні документи. Договірні відносини і листування в електронній формі. Нові тенденції у судових спорах з використанням електронних документів як доказів. Як підписувати електронні документи, у т.ч. договори. Докази отримання контрагентом електронного документа – заперечення факту отримання. Практика застосування сканів.

·    Укладання, підписання договорів. Набрання чинності.   Хто має право укладати, підписувати та приймати договори до виконання? Як перевірити повноваження особи, що підписує договір? Порушення повноважень: наслідки, що робити Договір підписано неуповноваженою особою (нюанси для філій та представництв). Укладання договорів по пошті. Відміна печаток. Підписання договорів без печатки – можливості для шахрайства(судова практика). Засоби протидії. Відмова визнати підпис, експерти-за. Використання методів кримінального судочинства. Використання "В.О.". Факсимільний підпис – практика використання.

·         Перевищення повноважень –зміни судової практики ВГСУ.

·     Наступне схвалення договору при підписанні неуповнова-женою особою - нове у судовій практиці. Підписання договорів без печаток - можливості для шахрайства. Способи протидії. Судова практика.

·         Доручення та довіреність. Підписання договорів без дору-чення: хто може підписувати і на підставі яких документів. Як правильно скласти довіреність? Помилки. Наслідки.

·         Договори від імені філій і представництв. Хто і на підставі чого підписує.

·   Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та строк дії зобов'язання: різниця і наслідки. Нюанси ЦКУ, ГКУ. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов'язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування відсотків, штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору.

·         Зміна умов договору в т.ч. одностороння. Істотна зміна обставин як підстава для внесення змін. Судова практика.

·     Особливості визначення ціни та якості в договорі. Валюта контракту. Можливість визначення ціни в договорі в у.о.

·     Розірвання договору. Дострокове розірвання. Можливості зміни умов або розірвання договору в односторонньому поряд-ку. Істотна зміна обставин - підстава для одностороннього розірвання. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони: підстави, різниця, наслідки. Одностороння відмова як оперативно-господарська санкція: судова практика.

Виконання договору. Нова судова практика виконання господарських договорів.

·         Зміни у законодавстві і нові вимоги до виконання договорів.

·     Податкові аспекти. Спрощення - без яких документів тепер можна обійтись, позиція податківців. Чи потрібні тепер акти прийому-передачі. Новий статус рахунку-фактури. Яким чином нові зміни вплинуть на податкові перевірки, на бухгалтерський і податковий облік.

·   Виконання договору. "Реальне і належне виконання". Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦКУ, ГКУ, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік (зарахування зустрічних вимог): типові помилки, судова практика. Виконання взаємних зобов'язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору.

·      Що змінює попередження боржником кредитора про неможливість виконати договір – неможливість стягнення на користь кредитора заподіяної шкоди, виникнення вини кредитора.

·         Приймання – виконання. Нові зміни щодо оформлення приймання – виконання.

·         Нова судова практика по використанню актів звірки. Використання актів звірки в якості доказу певної суми боргу. Складності при їх застосуванні у суді.

·   Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від поступки права вимоги й переводу боргу. Позиція ВГСУ. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.

·     Штрафні санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов'язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, проценти (ст. 536, ст. 625 ЦКУ). Проценти як частина боргу, як санкція. Чи проценти обов'язкові? Комерційний кредит.

·  Перевірені практикою способи збільшення або зменшення відповідальності контрагентів. Відсотки за „користування чужими коштами"- нове в практиці.  Відсотки за товарним кредитом. Стягнення відсотка інфляції

·    Нарахування неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу, пені – новели ВГСУ.  Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.

·  Неустойка. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки.

·  Забезпечення виконання зобов'язань. Ефективні способи забезпечення зобов’язань. Застава. Завдаток. Притримання майна.

·   Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру з урахуванням  прострочення платежу. Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов'язань:  штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.

·  Відповідальність за порушення грошового зобов'язання (ст. 625 ЦКУ) та (ст.231, ст. 232 та ст. 343 за ГКУ). Нюанси.

· Фіктивні, безтоварні угоди. Реальність угод та фіктивні контрагенти. Податкові аспекти. Договірні оговорки та перевірка контрагентів. Виконання договору і виявлена податківцями відсутність необхідних для цього умов (робочої сили, обладнання, необізнаність директора тощо) – нова судова практика.

· Підстави звільнення від відповідальності. Оцінка з погляду суду. Як правильно сформулювати форс-мажор.Особливості судового розгляду справ за участю об’єктів, розташованих на проблемних територіях. Використання фінансової та економічної кризи, валютні ризики.

Позовна давність.

Доказова база та її оцінка. Коментар судді. 

Застосування спеціальної позовної давності – судова практика. Поширені помилки. Коментар судді. Визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності. Зупинення перебігу позовної давності. Судова практика. Як визначити позовну давність при наявності законодавчих колізій.

Господарські відносини з проблемними територіями. Крим, Зона АТО, Східний форс-мажор.

Форс-мажор, його підтвердження – спірні питання, типові помилки і наслідки.

Як судитись з суб’єктами з Криму, зони АТО, виконання судових рішень, оскарження рішення за умови відсутності тексту самого рішення. 

Відновлення втраченого або знищеного провадження.

Значення договору для оподаткування. Перегляд засад адміністративного судочинства

та стандарту доказування в адміністративних спорах.

Оформлення конкретних видів договорів.

Купівля-продаж (поставка). Особливості укладання. Перехід права власності (в т.ч. за договором міни). Договір (протокол, меморандум) про наміри і попередній договір – типові помилки і наслідки. Нюанси передплати. Судова практика. Придбання авто – купив не те, що хотів, хто має відповідати. Судова практика.

ЗЕД – контракти: нове в регулюванні. Оформлення, розрахунки, валютний контроль, переклад документа.

Договір найму (оренди), в т.ч. нерухомості, транспортних засобів, землі. Особливості здачі в оренду нерухомості, що належить нерезиденту. Ризики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Індексація плати. Одностороння відмова від оренди. Визнання договору оренди неукладеним, недійсним.

Договір оренди земельної ділянки. Форма договору. Пролонгація / переукладення договору оренди землі, нерухомості: різниця, наслідки. Використання переважного права орендаря. Орендна плата. Поради як примусити боржника платити.

Лізинг. Судова практика щодо визначення ціни в іноземній валюті за договором лізингу.

Оренда державного і комунального майна. Особливості набуття чинності договору оренди державного та кому-нального майна. Особливості застосування відповідальності, визначеної ст. 785 ЦКУ.

Договір доручення, комісії. Агентський договір.

Комерційне посередництво. Комерційний представник. Порівняння договору комісії та агентського.

Договір управління майном: форма, істотні умови, строк. Рекомендації.

Договір позики. Укладення, форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики. Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, позиковим зобов'язанням. Позика від засновника.

Договір поруки. Новели. Припинення поруки. Проблемні питання.

Відступлення права вимоги та перевід боргу. Відступлення права вимоги за нотаріально посвідченими договорами – як оформити, збереження застави. Вимоги, що не можуть передаватись. Можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Відмінності від факторингу, від купівлі-продажу боргових зобов'язань. Судова практика.

Проблемні питання відступлення права вимоги (обсяг і склад відступлених прав, пеня і проценти, відступлення прав, що виникнуть в майбутньому). Відповідальність кредитора у випадку відступлення права вимоги.

Банківські договори. Кредитний договір. Спірні питання сплати відсотків за кредитними договорами.

Укладання договорів, яких немає в кодексах. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація... Помилки за матеріалами судової практики.

Змішані договірні конструкції (декілька договорів в одному). Типові помилки за матеріалами судової практики. Яким законодавством керуватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій.

Можливості використання науково-правових експертиз при вирішенні господарських спорів.

Арбітражне застереження в договорах.

Про розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем. Нова судова практика МКАС. Новели ГПК в частині МКАС.

Значення договору для оподаткування.

Реальність угод та фіктивні контрагенти. Нова судова практика нового Верховного Суду щодо фіктивних контрагентів: Чим вона відрізняється від попередньої: Проблеми доказування реальності виконання господарських договорів за новим КАС. Особливості доказування щодо окремих видів договорів (купівля-продаж, поставка, послуги, виконання робіт, перевезення)".

Господарські відносини з проблемними територіями. Крим. Зона АТО, Східний форс-мажор.

Оформлення конкретних видів договорів.


Вартість участі в семінарі становить 3350 грн.

Підтвердіть Вашу участь оплатою і зареєструйтеся:

тел.: (044) 451-84-17, моб. (050) 303-47-47, (050) 444-85-06

 Ues_seminar@ukr.net, www.ues-seminar.kiev.ua

Ви отримаєте:

  • індивідуальні консультації під час семінару;

  • ексклюзивний комплект матеріалів по темі семінару;

  • сертифікат про проходження семінару;
  • ділові знайомства;

  • обід в ресторані, кава-брейк

Обученный и вдохновленный персонал — залог успеха фирмы

Нам доверяют свыше 3000 ведущих предприятий Украины,
Азербайджана, Беларуси, Грузии и России
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
Нибулон
ПрАО "МТС Украина"
ТК "Мегаполис Украина"
ПАО "Мотор Сич"
Остхем
ЕВРАЗ
АВК
OKKO
МТП "Южный"
ГП Антонов
Укрнафта
Приватбанк
ПУМБ
ООО «Нестле Украина»
ПАО «Алчевский коксохимический завод»
vetek
ТОВ "Данон Украина"
ООО "Метинвест Холдинг"
Запорожсталь
Фоззи Групп
Кнауф Гипс

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР