МСФО: обзор и анализ новых требований

Консультанти

Небильцова О.В.

канд.екон.наук, професор КНЕУ.  Має 20-річний досвід роботи бізнес-тренера та викладача бізнес-шкіл з тематики: організація бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності за П(С)БО, МСФЗ, ГААП США. Автор більш ніж 70 наукових і професійних публікацій. Веде консалтингову діяльність з питань застосування МСФЗ, трансформації фінансової звітності суб'єктами господарювання України.

Коршикова Р.С.

канд.екон.наук, доцент, викладач облікових дисциплін КНЕУ. Пройшла стажування у Франції, Бельгії, Великобританії за міжнародними стандартами фінансової звітності. Активний бізнес-тренер і викладач бізнес-шкіл з тематики фінансової звітності за П(С)БО України, МСФЗ. Сертифікований бізнес-тренер за програмою МСФЗ. Автор більш ніж 80 публікацій в наукових та фахових виданнях. Має практичний досвід роботи головним бухгалтером.   

Цей рік знову обіцяє бути нелегким для тих, хто готує фінансову звітність. І знову працівникам обліково-аналітичних служб доведеться залучити значну кількість інтелектуальних, фінансових, організаційних ресурсів не тільки для опанування та розуміння основних вимог МСФЗ, але й для обрання облікової політики та налагодження системи обліку та складання фінансової звітності, яка б відповідала їх вимогам.

Процес переходу на МСФЗ неминуче тягне за собою необхідність вирішити ряд важливих питань:

· як підійти до організації процесу трансформації, які основні розбіжності існують між вимогами

П(С)БО України та МСФЗ;

· які робочі документи необхідно створити для трансформації фінансової звітності;

· як організувати систему бухгалтерського обліку надалі.

Розгляду цих та багатьох інших актуальних питань і присвячений даний семинар-практикум. На семинарі за допомогою роздаткового матеріалу на прикладі умовного підприємства, яке готує свою фінансову звітність за П(С)БО, буде здійснена поступова трансформація всіх форм звітності у форматі МСФЗ. Також будуть розглянуті окремі трансформації та оцінено їх вплив на коригування статей фінансових звітів.


· Які підприємства зобов'язані надавати фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність, сформовану згідно з МСФЗ.

· Який статус мають МСФЗ та які цілі їх застосування.

· З чого складається фінансова звітність за МСФЗ.

· Як організувати процес трансформації фінансових звітів (вибір моделі трансформації, побудова плану рахунків, використання трансформаційної таблиці тощо).

· В чому особливості формування вступного балансу за МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

· З чого складається процес трансформації балансу:

- вибір формату балансу (звіту про фінансовий стан);

- визнання і рекласифікація активів і зобов'язань;

- коригування балансової вартості активів та зобов'язань відповідно до вимог МСФЗ (основні засоби,

нематеріальні активи, інвестиційна нерухомість, запаси, дебіторська заборгованість покупців і торгова

кредиторська заборгованість, забезпечення);

- приклади складання приміток на основі трансформованих даних балансу українського підприємства.

звіту про фінансові результати.

· В чому особливості методики трансформації звіту про фінансові результати:

- визнання доходів і витрат відповідно до МСФЗ, основні відмінності у вимогах П(С)БО і МСФЗ;

- коригування статей звіту про фінансові результати на основі записів робочої таблиці;

- вибір формату звіту про прибутки та збитки і інший сукупний дохід;

- приклади складання приміток до трансформуватися

· Як скласти звіт про власний капітал відповідно до вимог МСФЗ.

- перелік основних вимог до розкриття інформації про власний капітал в балансі і примітках до

фінансових звітів;

- формування трансформаційних записів в робочій таблиці для коригування показників звіту про власний

капітал.

· Як трансформувати звіт про рух грошових коштів за вимогами МСФЗ:

- класифікація грошових потоків;

- методи складання звіту про рух грошових коштів;

- коригування показників звіту про рух грошових коштів.


Заздалегідь надсилайте Ваші конкретні питання по темі семінару


Вартість участі в семінарі без обідів становить 2999 грн.

Вартість участі в семінарі з обідами становить  3599 грн. 


Зареєструйтесь та підтвердіть Вашу участь оплатою:

моб. (050) 303-47-47, (050) 444-85-06, (044) 451-84-17

ues_seminar@ukr.net

Ви отримаєте

  • індивідуальні консультації під час семінару;

  • ексклюзивний комплект матеріалів по темі семінару;

  • сертифікат про проходження семінару;
  • ділові знайомства;

  • обід в ресторані, кава-брейк;

  • знижку  50% на проживання в «Президент – Готелі»;

Обученный и вдохновленный персонал — залог успеха фирмы

Нам доверяют свыше 3000 ведущих предприятий Украины,
Азербайджана, Беларуси, Грузии и России
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"
Нибулон
ПрАО "МТС Украина"
ТК "Мегаполис Украина"
ПАО "Мотор Сич"
Остхем
ЕВРАЗ
АВК
OKKO
МТП "Южный"
ГП Антонов
Укрнафта
Приватбанк
ПУМБ
ООО «Нестле Украина»
ПАО «Алчевский коксохимический завод»
vetek
ТОВ "Данон Украина"
ООО "Метинвест Холдинг"
Запорожсталь
Фоззи Групп
Кнауф Гипс

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР